Medier, kunskapssyn och lärande – Seminarium 5

Seminarium 5:

1. en kort reflektion kring en person – en ‘lärare’ i vid bemärkelse – som påverkat ditt val att bli lärare/inspirerat dig på något sätt.

Jag hade en fantastisk bildlärare i högstadiet, som själv ville bli benämnd som ”estetlärare”. Hon hade ett fantastiskt sätt att se på bildundervisningen och jag såg henne inte som en ”auktoritär” person, utan som en vuxen person som istället samarbetade med mig. Jag avskydde att teckna och ville absolut inte göra det här, och istället för att säga att jag var tvungen att göra det, så visade hon intresse och entusiasm för det jag var intresserad av. Just då var jag intresserad av fotografi och fotade mycket på fritiden, så hon bad om att få se några av fotografierna och berättade om sina egna idéer på hur jag kunde utforska detta vidare, vad jag kunde testa för blandtekniker osv. Detta medförde att jag även blev intresserad av färg (akryl, torrpasteller osv) och hon fanns hela tiden där som en slags guide i hur jag kunde lösa problem som jag stötte på och SAMTDIGT motivera mig att inte ge upp och testa ännu mer nytt.

2. Ange ett exempel på en teknologi/program/applikation som kan användas i utbildningssyfte och diskutera hur det ”strukturera(r) praktiker och kunskaper på sätt som både underlättar och begränsar vad folk kan göra och tänka, och gör det på ett sätt som för vanliga användare är icke förhandlingsbart och fixerat” (van Leeuwen och Lund Iversen 2017, 13).

Teams.
Microsoft Teams är ett program som många skolor använder som sin plattform mellan lärare/undervisning och elever.
Microsoft Teams fungerar som ett plattform där det finns en kalender, det finns olika mappar, det finns en chatt och lärare kan skapa olika ”rum”.
Varje ämne har sitt rum, det finns mappar med alla lektionsuppgifter, läxor m.m tillhörande varje ämne. Teams användes som plattform på den skolan jag jobbade på i slutet av 2020.
Det var även praktiskt möjligt att hålla distansundervisning via denna plattformen eftersom att det går att skapa olika rum och videorum. Eleverna kunde ”räcka upp handen” med en viss symbol eller visa att de förstod med en ”tumme-upp”-symbol och så vidare.

Om vi återgår till ”strukturer, praktiker och kunskaper på sätt som både underlättar och begränsar vad folk kan göra och tänka, och gör det på ett sätt som för vanliga användare är icke-förhandlingsbart och fixerat.” så finns det mycket att diskutera och fundera över kring denna plattformen.

Saker som underlättar:
Teams underlättar för elever och lärare genom att samla all information kring läxor, möten, undervisning och annat på ett enda ställe. Det betyder att en inte behöver hålla koll på olika lösa papper eller för den delen strukturera upp särskilt mycket på egen hand – Det gör Teams åt en.

Lärare (och elever för den delen) behöver inte lämna ut sina privata telefonnummer eller mailadresser eftersom att det enkelt går att skicka ett chattmeddelande som en kan svara på, om en vill ha kontakt med någon från skolan oavsett som det är en annan elev eller en lärare.
Distansundervisning i grundskolan (högstadiet) blev ett faktum under någon vecka i slutet av 2020, iallafall i Stockholm och de lärare som annars inte alls är vana att undervisa på distans, kunde vända sig till en plattform som de redan känner sig bekväma och trygga med – Teams.
Det var smidigt att ha både möten med kollegor via plattformen men också att hålla i undervisningen trots den plötsliga (oerhört stora) förändringen.

Begränsningar:

Det finns ändå många begränsningar och saker som kan ställa till med problem när denna plattformen används i så stor utsträckning.
Det finns en del variabler att ta hänsyn till, t.ex:
Internetuppkoppling är absolut en komponent som behövs ta i beaktning, särskilt under 2020/2021 när många jobbar just hemifrån och internet-kapaciteten behöver räcka till alla, många kanske behöver en lugn plats att sitta på.

Förutom det så har vi också det faktumet att en enda driftstörning eller bugg eller vad som helst som gör att plattformen inte fungerar som den ska eller i värsta fall ligger nere, gör att all den information som ligger på plattformen (och som kanske inte ens är sparade någon annanstans) blir otillgängliga för alla. Både elever och lärare. Frågan är då om undervisningen ens går att genomföra?

Vidare har elever ingen behörighet att göra ändringar i mappar, rum eller annat, utan det är endast lärarna som har detta.
Vissa funktioner har lärare heller ingen behörighet att ändra, utan detta kan endast vissa utsedda IT-tekniker (som oftast bara finns på skolan mellan vissa tider eller några dagar i veckan) åtgärda, eller komma åt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *