Medier, kunskapssyn och lärande – Seminarium 4

Vad innebär distinktionen mellan heta och svala medier? Heta medier: A high definition medium gives a lot of information and requires little of the user (s.xvi). Svala medier: Low-definition medium provides little information, making the user work to fill in what is missing (s.xvi). Fundera också på hur McLuhan’s resonemang är tillämpbara på vårt samtida medieklimat, […]